• Thanks!

  Your email was successfully sent. Your enquiry will be dealt with as soon as possible.

  error key Required fields not completed correctly.

 • open panel

Tics og behandling av Tourettes syndrom

 

Hva er tics?

 

Tics defineres som gjentatte, plutselige, hurtige, uventede, formålsløse og ufrivillige bevegelser. Ufrivillige bevegelser eller sammentrekninger i muskler, kalles motoriske tics, og ufrivillige lyder kalles vokale tics. Dette kan være alt enkle motoriske tics som rykninger i skuldre/nakke, til store komplekse motoriske tics som hopping og flere koordinerte bevegelser satt sammen.

 • Kan MIDLERTIDIG undertrykkes
 • Er lett påvirkelig (Du kan f.eks gi en person nye tics med å beskrive en tic)
 • Kan øke ved stress
 • Kan øke eller minske ved avslapning
 • Om du gleder deg veldig til noe og er kjempegira kan også utløse tics
 • Man har vanligvis ikke tics når man sover
 • Kan minske ved distrahering eller konsentrasjon

 

Selv om tics kan undertrykkes over en veldig kort tidsperiode, så oppleves de ofte som ufrivillige. Se for deg at du er ekstremt rastløs i kroppen, hele tiden. Du har en konstant følelse med at du må gjøre noe for å få dette ut. Dette er en følelse de med tics går med så å si hele tiden, du kjenner på en indre spenning før den kommer.
Det kan også særlig vise seg at den vil komme når det ikke passer, f. eks når du står blant mye folk. Dette trigger deg igjen til å føle enda mer behov for å få utløp for den indre spenningen du har, og du lar den slippe ut gjennom den varianten tics du for øyeblikket har lagt deg til. Etter dette følger ofte en tilsvarende lettelse etter utløsningen av tics. Denne kan vare i alt fra noen sekunder til minutter, alt etter om du er rolig og avslappet eller stresset. Eller det kan rett og slett være avhengig av dagsform og om du er inne i en god eller dårlig periode.

Enkle motoriske tics:

Bevegelsene kan ligne viljestyrt atferd, og er ofte lette å skjule.
Enkelttics varer oftest mindre enn ett sekund, men kommer i grupper med pauser imellom.

 • Blunking
 • Kasting på hodet
 • Rykninger i hender eller skuldre
 • Grimaser

Enkle vokale tics:

Oftest meningsløse ytringer eller lyder, alle lyder som stemmen klarer å lage

 • Hosting
 • Snøfting
 • Hvesing
 • Grynting
 • Brumming
 • Kremting
 • Fnysing
 • Piping
 • Skriking
 • Pesing
 • Harking
 • Nynning

 

Komplekse motoriske tics:

Mer koordinerte bevegelser uten hensikt, som likner formålsrettede hendelser. Disse er også ofte ute av kontekst, kommer i upassende situasjoner og er overdrevne, kraftfulle og gjentatte. Disse ticsene kan f. eks være:


 • Bukking
 • Biting i tunge/leppe
 • Berøre/slå (seg selv eller andre)
 • Lukte
 • Spytte
 • Hoppe
 • Løpe
 • Sprette

Et godt eksempel på komplekse motoriske og vokale tics kombinert med hverandre.Komplekse vokale tics:

Repetisjon av visse ord, uttrykk eller setninger. Kan avbryte talestrøm og gi inntrykk av stamming.
Vanlige tics her kan være imitasjon av dyrelyder, forsterket tale, trykk på stavelser og mumling

Tics blir i varierende grad forsterket av:

 • Angst
 • Nervøsitet
 • Kjedsomhet
 • Slapphet
 • Opphisselse
 • Å glede seg til noe
 • Fysisk anstrengelse som krever høyere puls enn vanlig, f. eks jogging
 • Menstruasjonssyklus

 

Tilleggsvansker som kommer med Tourettes syndrom

Ca 50% av pasienter med TS har også AD/HD, og omlag 30% har tvangstanker og tvangshandlinger som en underliggende plage med Tourettes syndrom. Det er også tillegsvansker som aggresivitet, angst, depresjon, selvskadende atferd, lærevansker og lette til alvorlige konsentrasjonsvansker. Dette innebærer at mange med TS sliter på skolen, og ca 70% av de som har Tourettes syndrom trenger spesialundervisning.  Det forekommer også hyppigere angst, depresjon og atferdsvansker hos noen personer med TS.

Typiske tvangshandlinger ved Tourettes syndrom er berøring av personer eller objekter, banking på ting du passerer, dytting, selvskading, symmetriske handlinger/utligning, telling og kontroll.
Jeg personlig har det slik at det meste jeg foretar meg faktisk bør foregå i partall, holder meg unna oddetall så ofte jeg kan. Spiser jeg drops så går de i munnen min partallsvis, kan aldri bare ta ett. Berøring og banking på vegger når jeg passerer dem er også veldig vanlig for meg, samtidig som jeg er veldig opptatt av symmetri og orden. Har bestandig en god følelse etter jeg har gjort en av disse tingene. Dette er ganske vanlige tvangstanker for personer med TS, og heller ikke av de mest alvorlige. Det også finnes de som skader seg selv enten ved biting eller slåing, kakke/skjære tenner og hodedunking.

 

Diagnostisering

 

Diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom krever ofte spesiell erfaring og henvisning til fagfolk og spesialister. Disse har det blitt flere av iløpet av årene, blant annet takket være Norsk Touretteforening sitt arbeid for å fremme TS. Derfor har det vært økende kjennskap og forståelse for dette syndromet i forhold til for 15 år siden. Det er enda en lang vei å gå før man er helt i mål på dette området, og det blir aldri for mye informasjon. Derfor er det viktig å få ut mye informasjon om hva denne tilstanden innebærer, hvordan den forløper seg og tiltak for å bedre den.

 

Behandling

 

Det finnes ingen behandling som kan helbrede eller fjerne tilstanden. Dette faktum, sammen med erfaringen om betydelig forekomst av bivirkninger ved de anvendte medikamenter, gjør at medikamentell behandling kun er et behandlingsalternativ til hjelp for å minske symptomene for dem som sliter aller mest med Tourettes syndrom.
Medisinene som brukes er ikke spesielt satt sammen for bruk ved TS, det brukes blant annet blodtrykksregulerende medisiner eller antidepressiva, som man har funnet ut at hjelper mot forekomster av tics.

Det er også mye bivirkninger av disse medisinene, og medikamentell behandling må overveies nøye. Medisinsk behandling bør ikke brukes før symptomene ved Tourettes syndrom blir så dominerende at personene hindres i sin utfoldelse, hemmes i skole eller arbeid, isoleres sosialt eller får betydelige fysiske og/ eller psykiske konsekvenser.

Kunnskap, opplæring, støtte og alternative behandlingsmetoder står derfor øverst på behandlingsplaner for ticsforstyrrelser og andre plager som følger med TS.
Veldig viktig med veiledning til lærere for økt forståelse og pedagogisk tilrettelegging, samt informasjon til medelever for å forhindre isolasjon, erting og mobbing.

Her er noen av de alternative behandlingsmetodene:

 • Akupunktur
 • Hypnose
 • Naturlegemidler som styrker konsentrasjon
 • Kognitiv atferdsbehandling

Jeg har selv prøvd hypnose for behandling av tics, og dette hjalp meg faktisk veldig mye, da jeg var inne i en veldig voldsom periode.

En annen måte å forebygge tics på er faktisk ved fysisk trening.  En del opplever at det ofte bedres under, og særlig etter kraftig fysisk aktivitet. Om du i tillegg liker å drive med fysisk aktivitet kan det faktisk forebygge enda mer, da du får tankene over på noe positivt som du føler hjelper deg. Du forebygger også tics med å tenke positivt og være åpen om det. Dette vil jeg si er det aller viktigste!

 

Leave a Comment

© 2012 Norge på langs, med Tourettes syndrom
ALT er mulig, bare du virkelig vil